Wednesday
2019-01-23
9:03 AM
ĐĂNG KÝ
TỔNG HỢP TÀI LIỆU
NEW [3]
Những thông tin mới cập nhật
HÓA HỌC 12 [11]
Bài tập hóa học 12, đề kiểm tra
HÓA HỌC 11 [8]
HÓA HỌC 10 [1]
LUYỆN THI ĐẠI HỌC [18]
Tuyển tập bài tập, đề thi thử đại học, phương pháp giải nhanh trắc nghiệm.
TIN NHẮN
BÌNH CHỌN
Rate my site
Total of answers: 64
KHÁCH ONLINE

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
TỐNG ĐẠI HIỆP
Main » Files » HÓA HỌC 12

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 KHỐI 12
[ Download from this server (112.4 Kb) ] 2010-01-07, 7:33 PM

I. PHẦN CHUNG:

Câu 1: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng CTPT C2H4O2 lần lượt tác dụng với Na, NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là ?

A.2

B.3

C.5

D.4.

Câu 2: Cho các chất : phenol, phenyl axetat, vinyl axetat, Metyl amoni clorua, ancol etylic, glyxin. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch NaOH là

A. 4                                 B. 5                                C. 3                                D. 6

Câu 3: Cho 6,2g amin đơn chức X phản ứng với dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch muối Y. Cho NaOH (vừa đủ) vào Y rồi cô cạn dung dịch được 11,7g muối khan. X là

A. đimetylamin               B. metylamin                 C. etylamin                     D. propylamin

Câu 4: Chất nào sau đây tác dụng được với dd NaOH đun nóng thu được ancol isopropylic :

 (1) CH3CH ClCH3, (2) HCOOCH(CH3)2, (3) CH3COOCH2CH2CH3, (4)CH3-CH2OOC-C(CH3)2

A.1,3,4                     

B.1,2            

C.2,4            

D.2,3

Câu 5: Cho các dung dịch: I) HCl, II) KNO3, III) HCl+KNO3, IV) Fe2(SO4)3. Bột Cu bị hoà tan trong các dung dịch nào?

A. III) IV)                          B. I) III)                            C. I) II)                             D. II) IV)

Câu 6: Cho t0s 100,50C; 78,30C; 118,20C; -230C; 320C. Dãy nào sau đây ghi đúng t0s của mỗi chất

    HCOOCH3      CH3COOH                        C2H5OH            HCOOH          (CH3)2O

A. 78,30C         100,50C                                118,20C           320C                -230C

B. -230C           78,30C                                 118,20C           100,50C            320C  

C. 320C            118,20C                               78,30C             100,50C           -230C           

D. -230C           118,20C                               100,50C           78,30C              320C

Câu 7: Hãy sắp xếp các ion kim loại Ag+, Cu2+, Fe2+, Mg2+, Ba2+ theo thứ tự tính oxi hoá giảm dần.

A. Ba2+ > Ag+ > Mg2+ > Fe2+ > Cu2+                    B. Cu2+ > Fe2+ > Mg2+ > Ba2+ > Ag+

C. Mg2+ > Fe2+ > Ba2+ > Ag+ > Cu2+                    D. Ag+ > Cu2+ > Fe2+ > Mg2+ > Ba2+

Câu 8: Dãy các kim loại có thể điều chế theo phương pháp thủy luyện là

A. Ag, Au, Cu                 B. Cu, Ag, Ba                 C. Zn, Fe, Na                  D. Ca, Au, Mg

Category: HÓA HỌC 12 | Added by: Tongdaihiep
Views: 500 | Downloads: 357 | Comments: 1 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
0 Spam
1 DK  
asdasd

Name *:
Email *:
Code *: