Tuesday
2018-10-23
5:47 PM
ĐĂNG KÝ
TỔNG HỢP TÀI LIỆU
NEW [3]
Những thông tin mới cập nhật
HÓA HỌC 12 [11]
Bài tập hóa học 12, đề kiểm tra
HÓA HỌC 11 [8]
HÓA HỌC 10 [1]
LUYỆN THI ĐẠI HỌC [18]
Tuyển tập bài tập, đề thi thử đại học, phương pháp giải nhanh trắc nghiệm.
TIN NHẮN
BÌNH CHỌN
Rate my site
Total of answers: 64
KHÁCH ONLINE

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0
TỐNG ĐẠI HIỆP
Main » Files » NEW

CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐH - CĐ NĂM 2009 - 2010
2010-03-25, 7:08 AM

Cấu trúc đề thi tốt nghiệp, ĐHCĐ Vật lý, Hóa học, Sinh học năm 2010

(Dân trí)- Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT vừa ban hành Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT, thi ĐH-CĐ 2010. Dân trí tiếp tục thông tin đến bạn đọc Cấu trúc của 3 môn Vật lý, Hóa học, Sinh học.
 >> Bộ GD-ĐT ban hành cấu trúc đề thi tốt nghiệp, thi ĐH, CĐ
Cấu trúc đề thi  đã được Bộ GD-ĐT rà soát và chỉnh sửa cho phù hợp với kỳ thi 2010

CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN VẬT LÝ

A. Cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT:

I. Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu), bao gồm:

Nội dung

số câu

Dao động cơ

6

Sóng cơ

4

Dòng diện xoay chiều

7

Dao động và sóng điện từ

2

Sóng ánh sáng

5

Lượng tử ánh sáng

3

Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô

5

II. Phần riêng (8 câu):

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc B

A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu):

- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động và sóng điện từ: 4 câu

- Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.

B- Theo chương trình Nâng cao (8 câu):

- Động lực học vật rắn: 4 câu

- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Sơ lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử; Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.

Cấu trúc Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên

Nội dung

số câu

Dao động cơ

8

Sóng cơ

4

Dòng điện xoay chiều

9

Dao động và sóng điện từ

4

Sóng ánh sáng

6

Lượng tử ánh sáng

4

Hạt nhân nguyên tử

5

B. Cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ:

I- Phần chung cho tất cả thí sinh 40 câu:

Nội dung

số câu

Dao động cơ

7

Sóng cơ

4

Dòng điện xoay chiều

9

Dao động và sóng điện từ

4

Sóng ánh sáng

5

Lượng tử ánh sáng

5

Hạt nhân nguyên tử và Từ vi mô đến vĩ mô

6

III. Phần riêng (10 câu):

Thí sinh chỉ chọn một trong hai phần: A hoặc B

A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):

- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dòng điện xoay chiều; Dao động; sóng điện từ: 6 câu

- Các nội dung: Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Hạt nhân nguyên tử; Từ vi mô đến vĩ mô: 4 câu.

B- Theo chương trình Nâng cao (10 câu):

- Động lực học vật rắn: 4 câu

- Các nội dung: Dao động cơ; Sóng cơ; Dao động và sóng điện từ; Sóng ánh sáng; Lượng tử ánh sáng; Sơ lược về thuyết tương đối hẹp; Hạt nhân nguyên tử; Từ vi mô đến vĩ mô: 6 câu.

CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC

A: Đề thi tốt nghiệp THPT:

I. Phần chung cho tất cả thí sinh 32 câu:

Nội dung

số câu

Este, lipit

2

Cacbonhidrat

1

Amin, Amino Axit, Protein:

3

Polime, vật liệu polime

1

Tổng hợp nội dung kiến thức hoá hữu cơ

6

Đại cương về kim loại

3

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng

6

Sắt, Crom; các hợp chất của chúng

3

Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ

6

II: Phần riêng

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần A hoặc B

A- Theo chương trình Chuẩn (8 câu):

Nội dung

số câu

Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, Cacbonhidrat

2

Amin, Amino Axit, Protein, Polime, vật liệu polime:

2

Đại cương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng

2

Sắt, Crom; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

2

B- Theo chương trình Nâng cao (8 câu):

Nội dung

số câu

Este, lipit, chất giặt rửa tổng hợp, Cacbonhidrat

2

Amin, Amino Axit, Protein, Polime, vật liệu polime:

2

Đại cương về kim loại; Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng

2

Sắt, Crom; các hợp chất của chúng. Phân biệt một số chất vô cơ; Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

2

B. Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên

Nội dung

số câu

Este, lipit

3

Cacbonhidrat

2

Amin, Amino Axit, Protein

4

Polime, vật liệu polime

2

Tổng hợp nội dung kiến thức hoá hữu cơ

6

Đại cương về kim loại

4

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng

7

Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, thiếc; các hợp chất của chúng

4

Phân biệt một số chất vô cơ

1

Hoá học và các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ

6

C. Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ

I- Phần chung dành cho tất cả thí sinh (40 câu)

Nội dung

số câu

Nguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, liên kết hoá học

2

Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học

2

Sự điện li

1

Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu huỳnh, các nguyên tố thuộc nhóm halogen; các hợp chất của chúng

3

Đại cương về kim loại

2

Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; các hợp chất của chúng

5

Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học vô cơ thuộc chương trình phổ thông:

6

Đại cương hoá học hữu cơ, hiđrocacbon

2

Dẫn xuất halogen, ancol, phenol

2

Anđehit, xeton, axit cacbonxylic

2

Este, lipit

2

Amin, amino axit, protein

3

Cacbonhidrat

1

Polime, vật liệu polime

1

Tổng hợp nội dung kiến thức hoá học hữu cơ thuộc chương trình phổ thông

6

II- Phần riêng:

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)

A- Theo chương trình Chuẩn (10 câu):

Nội dung

số câu

Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li

1

Anđehit, xeton, axit cacbonxylic

2

Đại cương về kim loại:

1

Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng

2

Phân biệt chất vô cơ, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu

Amin, amino axit, protein

1

B- Theo chương trình nâng cao (10 câu):

Nội dung

số câu

Phản ứng oxi hoá- khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, sự điện li: 1 câu

Anđehit, xeton, axit cacbonxylic

2

Đại cương về kim loại

1

Sắt, Crom, đồng, niken, kẽm, chì, bạc, vàng, thiếc; các hợp chất của chúng

2

Phân biệt chất vô cơ, chuẩn độ dung dịch, hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

1

Hidrocacbon, dẫn xuất halogen, phenol, ancol, cacbonhidrat, polime: 2 câu

Amin, amino axit, protein

1

CẤU TRÚC ĐỀ THI MÔN SINH HỌC

A. Đề thi tốt nghiệp THPT: (Số lượng 40 câu, thời gian: 60 phút).

Phần

Nội dung cơ bản

Số câu chung

Phần riêng

Chuẩn

Nâng cao

Di truyền học

Cơ chế di truyền và biến dị

8

2

2

Tính qui luật của hiện tượng di truyền

8

0

0

Di truyền học quần thể

2

0

0

Ứng dụng di truyền học

2

1

1

Tổng số

21

3

3

Tiến hóa

Bằng chứng tiến hoá

1

0

0

Cơ chế tiến hoá

4

2

2

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất

1

0

0

Tổng số

6

2

2

Sinh thái học

Sinh thái học cá thể

1

1

0

Sinh thái học quần thể

1

1

Quần xã sinh vật

2

1

1

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

1

1

1

Tổng số

5

3

3

Tổng số câu cả ba phần

32

(80%)

8

(20%)

8

(20%)

B. B. Đề thi tốt nghiệp THPT- Giáo dục thường xuyên (Số lượng 40 câu, thời gian: 60 phút).

Phần

Nội dung cơ bản

Số câu chungDi truyền học

Cơ chế di truyền và biến dị

9


Tính qui luật của hiện tượng di truyền

9


Di truyền học quần thể

2


Ứng dụng di truyền học

2


Di truyền học người

2


Tổng số

24


Tiến hóa

Bằng chứng tiến hoá

1


Cơ chế tiến hoá

6


Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất

1


Tổng số

8


Sinh thái học

Cá thể và quần thể sinh vật

4


Quần xã sinh vật

2


Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

2


Tổng số

8


Tổng số câu cả ba phần

40


C. Đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ: (Số lượng 50 câu, thời gian 90 phút)

Phần

Nội dung cơ bản

Số câu chung

Phần riêng

Chuẩn

Nâng cao

Di truyền học

Cơ chế di truyền và biến dị

9

2

2

Tính qui luật của hiện tượng di truyền

9

2

2

Di truyền học quần thể

3

0

0

Ứng dụng di truyền học

2

1

1

Di truyền học người

1

1

1

Tổng số

24

6

6

Tiến hóa

Bằng chứng tiến hoá

1

2

0

Cơ chế tiến hoá

5

2

Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái đất

2

0

0

Tổng số

8

2

2

Sinh thái học

Sinh thái học cá thể

1

0

0

Sinh thái học quần thể

2

1

0

Quần xã sinh vật

2

0

1

Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

3

1

1

Tổng số

8

2

2

Tổng số câu cả ba phần

40

(80%)

10

(20%)

10

(2

Category: NEW | Added by: Tongdaihiep
Views: 353 | Downloads: 0 | Comments: 1 | Rating: 0.0/0
Total comments: 1
1  
cry

Name *:
Email *:
Code *: