Wednesday
2019-04-24
7:51 AM
ĐĂNG KÝ
TIN NHẮN
BÌNH CHỌN
Rate my site
Total of answers: 64
TỐNG ĐẠI HIỆP
[ New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
DIỄN ĐÀN » PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỌC » TUYỂN TẬP PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC » Phương pháp bảo toàn điện tích (Phương pháp và một số VD)
Phương pháp bảo toàn điện tích
TongdaihiepDate: Saturday, 2010-01-09, 11:44 AM | Message # 1
Private
Group: Administrators
Messages: 9
Reputation: 0
Status: Offline
PHƯƠNG PHÁP 11: PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
(Trích trong sách 10 phương pháp giải nhanh hóa học - Tống Đức Huy)
tongue
Trong một dung dịch:
Tổng Mol điện tích (+)= Tổng Mol điện tích (-)
Với số mol điện tích = số mol ion x Số điện tích
Trên phương trình ion:
điện tích (vế trái)=điện tích (vế phải)
Định luật bảo toàn khối lượng
Trong một dung dịch:
Lưu ý:
m ion = Số mol ion x M (ion) và M (ion) = M (Nguyên tố tạo ion)
Ví dụ 1: Dung dịch A có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+ , Ca2+ và 0,1mol Cl- và 0,2mol . Thêm dần V lít dung dịch K2CO3 1M vào dung dịch A đến khi được lượng kết tủa lớn nhất. V có giá trị là:
A. 150ml B. 300ml C. 200ml D. 250ml
Đáp án A
Mộ số VD:
Câu 168. Dung dịch A chứa a mol NO3-, b mol SO42-, c mol Al3+ và d mol Fe2+. Biểu thức quan hệ giữa a, b, c, d là
A. a + b = c + d B. a + 2b = c + d C. a + 2b = c + d D. a + 2b = 3c + 2d.
Câu 169. Dung dịch A chứa a mol K+ , b mol NH4+ , c mol HCO3- , d mol CO32- và e mol SO42- (không kể ion H+ và OH- của nước) . Cho thêm (c + d + e) mol Ba(OH)2 vào dung dịch A thu được dung dịch X , khí Y và kết tủa Z . Tìm biểu thức liên hệ a, b, c, d, e trong dung dịch X.
A. a + b = c + 2d + 2e B. a + b = c + d + e
C. a + 2c + 2d + 2e = b D. a + 2c + d = b + 2e.
Câu 173. Một dung dịch chứa 0,02mol Cu2+; 0,03 mol K+; x mol Cl- và y mol SO42-. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435g. Giá trị của x và y lần lượt là
A. 0,01 và 0,03 B. 0,02 và 0,05 C. 0,05 và 0,01 D. 0,03 và 0,02.
Câu 176. Dung dịch A chứa x mol Al3+, y mol Cu2+, z mol SO42- và 0,4 mol Cl- (không kể
H+ và OH- của nước). Cô cạn dung dịch A được 45,2 gam muối khan. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NH3 lấy dư thu được 15,6 gam kết tủa. Giá trị của x, y, z lần lượt là
A. 0,2; 0,1; 0,2 B. 0,3; 0,1; 0,2 C. 0,2; 0,1; 0,3 D. 0,2; 0,2; 0,2


Đời là bể khổ mà chúng sanh thì … không biết bơi
 
TongdaihiepDate: Saturday, 2010-01-09, 11:50 AM | Message # 2
Private
Group: Administrators
Messages: 9
Reputation: 0
Status: Offline
Các em giải thử có gì comment cho thầy.

Đời là bể khổ mà chúng sanh thì … không biết bơi
 
DIỄN ĐÀN » PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN HÓA HỌC » TUYỂN TẬP PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC » Phương pháp bảo toàn điện tích (Phương pháp và một số VD)
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: